dr Jakob Maziarz - pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Historii Prawa Polskiego. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012). Doktorat z wyróżnieniem (2016) uzyskał na podstawie rozprawy "Sądy przysięgłych w II Rzeczypospolitej na podstawie praktyki Sądu Okręgowego w Krakowie". Zastępca kierownika projektu "IURA. Źródła prawa dawnego".

Visiting professor na Uniwersytecie Łotewskim w Rydze, Kazachskim Narodowym Uniwersytecie Al-Farabi w Ałmatach oraz Samarkandzkim Uniwersytecie Państwowym w Samarkandzie. Odbył staże naukowe w Forschungsstelle DDR-Recht na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Zainteresownia naukowe: historia wymiaru sprawiedliwości, w szczególności udział czynnika społecznego w sądownictwie oraz odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów; prawo konstytucyjne państw autorytarnych; prawo archiwalne; znaczenie historii prawa dla współczesnej praktyki prawniczej; edycja źródeł.

 

E-mail: j.maziarz@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0001-5647-1969

Wybrane publikacje:

Biegły sądowy z zakresu historii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 166.

Sądy przysięgłych w II Rzeczypospolitej, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ss. 444.