Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fotografia portretowa doktora Jakuba Pokoja

dr Jakub Pokoj – asystent, urodzony w 1991 roku w Rybniku, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku (2010), absolwent studiów magisterskich na kierunku prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim (2015), stacjonarnych studiów doktoranckich na WPiA UJ oraz Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme. W 2022 r. obronił na Wydziale Prawa i Administracji UJ rozprawę doktorską pt.: "Zwalczanie lichwy wojennej na obszarze właściwości krakowskich organów sądowych i administracyjnych (1920-1932)". Od 2014 roku współpracownik redakcji kwartalnika „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”. Radca prawny, odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

W okresie studenckim związany z Sekcją (następnie Kołem Naukowym) Historii Państwa i Prawa TBSP UJ (w tym jako wiceprzewodniczący), przewodniczący Sądu Koleżeńskiego TBSP UJ.

Zainteresowania badawcze: polskie prawo w okresie międzywojennym, polskie prawo w okresie stalinowskim, historia ustroju Śląska.

Publikacje i konferencje: https://orcid.org/0000-0001-7266-5552

Dyżury: w tygodniach zjazdów studentów niestacjonarnych w niedziele 13.00-14.00, w pozostałych tygodniach w poniedziałki 15.30-16.30 - zdalnie lub stacjonarnie.

Kontakt: jakub.pokoj@uj.edu.pl