Dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, prof. UJ prowadzi proseminarium dla słuchaczy III roku oraz seminarium dla słuchaczy IV i V roku studiów prawniczych stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Przykładowe tematy prac magisterskich, przygotowanych w ostatnich latach:

 1. Ewolucja karnoprawnej ochrony imienia Józefa Piłsudskiego w latach 1935-1939 na podstawie akt Sądu Okręgowego w Krakowie
 2. Sędzia śledczy w polskim procesie karnym w latach 1929-1939
 3. Procesy Norymberskie - ściganie i karanie zbrodniarzy wojennych z okresu II Wojny Światowej
 4. Hetman jako "superminister" w I Rzeczypospolitej
 5. Sytuacja prawna kobiet zamężnych w Polsce w latach 1918-1939. Wybrane problemy.
 6. Disciplina militaris w wojsku Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1573-1683
 7. Główny Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk - charakterystyka cenzury w Polsce Ludowej
 8. Instytucja środków zabezpieczających w polskim ustawodawstwie karnym w II RP i III RP
 9. Zasady hipoteczne na ziemiach polskich – analiza historyczno-prawna
 10. Korzenie prawa małżeńskiego z 1945 roku
 11. Wolność słowa w ujęciu historycznoprawnym
 12. Przestępstwo przemocy ze szczególnym uwzględnieniem znęcania nad rodziną. Regulacje kodeksowe z 1932 r., 1969 r. i 1997 r.
 13. Status notariusza w świetle Prawa o notariacie z 1933 i 1991 roku
 14. Przerywanie ciąży w świetle ustawodawstwa karnego XX wieku
 15. Prawa autorskie w okresie II i III RP. Analiza prawnoporównacza
 16. Zobowiązuję się do…”. Teoria i praktyka procesu werbunkowego tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa w świetle zadań i funkcji aparatu bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
 17. Egzekucja z nieruchomości w świetle KPC z 1932 r. i KPC z 1964 r. Analiza prawnoporównawcza.