Stanisław Estreicher urodził się 26 listopada 1869 r. w Krakowie w gmachu Collegium Maius, gdzie mieściło się mieszkanie służbowe jego ojca Karola, prawnika, historyka bibliografa i bibliotekarza, dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej. Studia wyższe odbył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1887-1892, zakończone uzyskaniem. Podczas studiów wyróżnił się w działalności społecznej. Należał m.in. do uczniów Bolesława Ulanowskiego i Michała Bobrzyńskiego.

Obecnie Stanisław Estreicher jest bardziej znany nie jako historyk prawa, lecz jako współautor Bibliografii był bowiem kontynuatorem dzieła swego ojca - 22 tomowej Bibliografii Polskiej. Od 1907 r. kiedy przejął dalsze wydawanie Bibliografii ukazało się dalsze 11 tomów tej summy wiedzy o całości polskiego piśmiennictwa. W latach 1910-1915 wydał tomy XXIII-XXVI, a po przerwie spowodowanej I wojną światową i swym rektoratem, od 1927 r. (kiedy ukazał się tom XXVII) wydawał kolejne tomy. Ostatni wydany przed wojną XXXIII tom Bibliografii obejmujący literę W ukazał się w 1939 r., przy czym materiał do litery Z był już zebrany.

We wrześniu 1939 r. wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego miasta Krakowa. W Komitecie tym spełniał funkcję zastępcy przewodniczącego, (przewodniczącym był książę metropolita Stefan Sapieha). Aresztowany 6 listopada 1939 r. w wyniku Sonderaktion Krakau, został osadzony w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen-Oranienburg. Głód i warunki w obozie spowodowały odnowienie się u niego choroby nerek. W wyniku krańcowego wycieńczenia Stanisław Estreicher zmarł 28 grudnia 1939 r. 

Z grona jego uczniów wielu zajęło później katedry szkół wyższych . Iwo Jaworski był profesorem Uniwersytetu w Wilnie i Wrocławiu, Michał Patkaniowski w Krakowie, Marian Jedlicki w Poznaniu i w Krakowie Do jego uczniów należał też Feliks Gross, profesor uczelni amerykańskich.

oprac. Bartłomiej Migda

Informacja bibliograficzna:

Wojciech Maria Bartel, Stanisław Estreicher (1869-1939) [w:] Księga pamiątkowa 750-lecia Prawa Chełmińskiego, (red.) Z. Zdrójkowski, Toruń 1990.

Stanisław Kot, Stanisław Estreicher, Polski Słownik Biograficzny, t. VII, Wrocław-Warszawa 1948.

Michał Patkaniowski, Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od reformy kołłątajowskiej do końca XIX stulecia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace prawnicze" 1964, t. LXXIX,  z. 13, Kraków 1964.

Michał Patkaniowski, Stanisław Estreicher 1869-1939, "Kwartalnik Historyczny" 1946, t. LIII.

Stanisław Waltoś, Stanisław Estreicher (1869-1939) [w:] Złota księga Wydziału Prawa i Administracji, Kraków 2000.