Stanisław Grodziskikierownik Katedry Historii Prawa i Państwa Polskiego (1968-1978), dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1968–1971), prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego (1987–1990), doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęte w 1947 ukończył cztery lata później. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1959 r. na podstawie pracy "Ludzie luźni", a habilitację w zakresie historii prawa w 1963 r. Mianowany profesorem nadzwyczajnym w 1972, po ośmiu latach uzyskał profesurę zwyczajną. Członek PEN-Clubu oraz Societe d’Histoire de Droit

Przyczynił się do reaktywowania Polskiej Akademii Umiejętności, której był wiceprezesem (1994-2000). Jest autorem wielu dzieł o tematyce historyczno-prawnej. Uczestnik prac Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności. Za książkę "Rzeczpospolita Krakowska, jej lata i ludzie" uhonorowany został w kwietniu 2012 nagrodą "Krakowska Książka Miesiąca" (wydawnictwo Universitas).

Przewodniczący komitetu redakcyjnego „Czasopisma Prawno-Historycznego”.

Profesor Stanisław Grodziski zmarł 30 maja 2020 r.