Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko wykonawców w grancie

W projekcie realizowanym w ramach MiniGRANTU „Nauka dla Społeczeństwa” – edycja I dla projektów o wartości powyżej 3 tysięcy złotych "Dziedzictwo dla społeczeństwa, społeczeństwo dla dziedzictwa" (H.2.10.2021.16) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oferowane jest stanowisko wykonawcy (1 lub 2 miejsca).

Przedmiotem projektu jest wdrożenie serwisu crowdsourcingowego o charakterze translatorskim. Do udziału w projekcie zapraszamy studentów lub doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy chcieliby podjąć się zadania administratora lub współadministratora serwisu.

Zadanie stawiane przed wykonawcą, jak i sama idea serwisu jest novum w Polsce, dlatego wykonawcy otrzymają wszelką pomoc, wsparcie, szkolenie merytoryczne i techniczne.

Do zadań wykonawcy będzie należało:

a) gromadzenie obiektów udostępnianych w portalu (co najmniej 25% stanowić będą materiały w ogóle niedostępne w Internecie - nawet w bibliotekach cyfrowych).
b) przetwarzanie obiektów za pomocą programu OCR.
c) przesyłanie obiektów na serwer, katalogowanie i porządkowanie, 
d) udostępnianie obiektów do prac crowdsourcingowych,
e) kontrola dokonywanych postępów,
f) bieżący nadzór nad działalnością portalu,
g) promocja inicjatywy.

 

Liczba miejsc: 1 lub 2 (w zależności od zainteresowania).

Data rozpoczęcia prac: 1 kwietnia 2022 r.

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna.
Prace powinny być zakończone do 28 lutego 2023 r.
Wynagrodzenie: 4.500 złotych albo 9.000 złotych - jeżeli zostanie wybrany jeden wykonawca.


Osoby zainteresowane są proszone wypełnienie formularza dostępnego pod adresem do 15 marca 2022 r. pod adresem: https://forms.office.com/r/fjqEk1DZj6

Dodatkowe informację można uzyskać pod adresem: j.maziarz@uj.edu.pl

Data opublikowania: 28.02.2021
Osoba publikująca: Jakob Maziarz