Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat w sprawie egzaminów w sesji letniej

Komunikat w sprawie egzaminów w sesji letniej

 

1) Egzaminy w sesji odbędą się w formie stacjonarnej
2) Ze względu na potrzebę znalezienia stal egzaminacyjnych dalsze informacje zostaną podane niezwłocznie, aczkolwiek Zakład będzie czynił starania o zachowanie wpisanych do USOS terminów z wyjątkiem przedterminu dla studentów stacjonarnych, który odbędzie się w dniu 7 czerwca 2022 r. na wykładzie.