Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmarł prof. Ryszard Łaszewski

Dnia 30 października 2022 r. zmarł profesor Ryszard Łaszewski, profesor nauk prawnych i wieloletni kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na macierzystym uniwersytecie w 1970 r., natomiast w 1974 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy "Wymiar sprawiedliwości we wsiach województwa chełmińskiego w XVII i XVIII wieku. Organizacja sądownictwa i postępowanie sądowe". Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1991 r.

W jego osobie nauka polska utraciła znakomitego specjalistę z zakresu historii administracji, historii prawa, państwa i parlamentaryzmu polskiego.

Data opublikowania: 16.11.2022
Osoba publikująca: Jakob Maziarz