Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pięćsetlecie apelacji w Polsce

W dniach 6-7 czerwca 2023 roku, w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbyła się konferencja poświęcona historii i współczesnym problemom środków odwoławczych w Polsce. Wydarzenie było wspólnym przedsięwzięciem Sądu Apelacyjnego w Krakowie i Wydziału Prawa i Administracji UJ (Zakładu Historii Prawa Polskiego oraz Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa).

Okazją do spotkania była pięćsetna rocznica wprowadzenia do prawa ziemskiego instytucji apelacji na mocy ustawy Formula processus z 1523 roku.

W trakcie obu dni konferencji prelegenci wygłosili łącznie 12 referatów (program opublikowaliśmy tutaj). Pierwszy dzień poświęcony był w całości dziejom instytucji apelacji i innych środków odwoławczych na ziemiach polskich, począwszy od późnego średniowiecza po wiek XX. Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, który objął wydarzenie swoim patronatem. Licznie zgromadzeni goście mieli możliwość wysłuchania wystąpień poświęconych wspomnianej ustawie z 1523 roku, środkom i postępowaniu odwoławczemu w Polsce przedrozbiorowej (w prawie ziemskim i miejskim), jak również dziejom tych instytucji w XIX i XX stuleciu. Referaty wygłosili kolejno: prof. dr hab. Wacław Uruszczak (PAU), dr hab. Adam Moniuszko (UW), dr Kacper Górski (UJ), prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (UŚ), prof. dr hab. Andrzej Dziadzio (UJ), dr Jakob Maziarz (UJ). 

Drugi dzień konferencji zdominowała tematyka prawa współczesnego. Obrady otworzył Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Rafał Dzyr. Z referatami wystąpili: dr hab. Radosław Flejszar (UJ), dr Mariusz Sorysz (UJ, SA w Krakowie), dr Józef Forystek, dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. UEK (UEK, SA w Krakowie), dr Małgorzata Malczyk (UJ) i dr Tomasz Kozioł (Prezes SO w Tarnowie).

Wystąpienia zostały nagrane i po zakończeniu postprodukcji zostaną udostępnione.

Poniżej kilka zdjęć z konferencji. 

 

 

 

 

 

 

Konferencja została sfinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

The conference has been supported by a grant from the Faculty of Law and Administration under the Strategic Programme Excellence Initiative at Jagiellonian University.