Lista tekstów źródłowych na ćwiczenia z Historii państwa i prawa polskiego w roku akademickim 2019/20:

 

1) Dagome Iudex

2) Przywilej z Borzykowej z 1210 r.

Przywilej z Cieni z 1228 r.

Statut kaliski z 1264 r.

Przywilej koszycki z 1374 r.

Przywilej jedlneńsko-krakowski 1425-1430-1433

3) Unia w Krewie

4) Unia Lubelska

Artykuły henrykowskie

5) Prawa kardynalne z 1768 r., 1775 r., 1791 r. i 1793 r.

6) Konstytucja 3 Maja

7) Konstytucja Księstwa Warszawskiego

8) Konstytucja Królestwa Polskiego

Statut Organiczny Królestwa Polskiego

9) Konstytucje Wolnego Miasta Krakowa z 1815, 1818 i 1833 r.

10) Konstytucja grudniowa

Statut krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim